Neohodnoceno

Unibal P6420 Fermež lněná

Jako ředidlo pro fermežové barvy a olejové sklenářské tmely.

  • tradiční ochrana dřeva 
  • zvýrazňuje kresbu dřeva 
  • neobsahuje rozpouštědla
Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (5 ks) Skladem (2 ks) Zvolte variantu
Kód: 425/0-7 425/2-5 Zvolte variantu
Značka: Unibal
210 Kč 735 Kč od 210 Kč
Kategorie: Impregnace a ochrana dřeva
Použití: Interiér, exteriér
Vydatnost: 8 m2/l v jedné vrstvě

Vlastnosti:

Jako ředidlo pro fermežové barvy a olejové sklenářské tmely.

  • tradiční ochrana dřeva 
  • zvýrazňuje kresbu dřeva 
  • neobsahuje rozpouštědla

Použití:

Je vhodný na vnitřní i venkovní použití

Ředění:

Neředí se.

Vydatnost:

8–10 m2/l v jedné vrstvě.

Odstín:

Bezbarvý

Balení:

0,75l, 2,5l

Skladování:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 36 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25°C.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Kontaminovaný obal je nutné předat k odstranění jako nebezpečný odpad (kód odpadu 15 01 10*). Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Při vdechnutí

Může dojít k podráždění dýchacího systému, mohou se vyskytovat symptomy jako bolest v krku a závratě.

Při styku s kůží

Opakovaný nebo dlouhodobý přímý kontakt s kůží může způsobit dočasné podráždění, vysušení pokožky nebo její zahřátí. Rozpouštědla pronikají pokožkou a mohou způsobovat stejné symptomy jako při nadýchání par.
Při zasažení očí
Při vniknutí do oka může způsobit podráždění nebo zánět spojivek.

Při požití

Požití přípravku může způsobit nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Mohou nastat stejné symptomy jako při nadýchání par.