Neohodnoceno

Barvy Švermov RAL sprej 400 ml

Barva rychleschnoucí jednovrstvá akrylátová polomatná 3v1. Určená k základním a vrchním antikorozním nátěrům kovu, pozinkovaného materiálu pro venkovní i vnitřní použití. Lze aplikovat i na ostatním povrchy.

Odstín
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Kód: 831/RAL 831/RAL2 831/RAL3 831/RAL4 831/RAL5 831/RAL6 831/RAL7 831/RAL8 831/RAL9 831/RAL10 831/RAL11 831/RAL12 831/RAL13 831/RAL14 831/RAL15 831/RAL16 831/RAL17 831/RAL18 831/RAL19 831/RAL20 831/RAL21 831/RAL23 831/RAL24 831/RAL25 831/RAL26 831/RAL27 831/RAL30 831/RAL31 831/RAL32 831/RAL33 831/RAL34 831/RAL35 831/RAL37 831/RAL38 831/RAL39 831/RAL40 831/RAL41 831/RAL43 831/RAL44 831/RAL45 831/RAL46 831/RAL47 831/RAL48 831/RAL49 831/RAL50 831/RAL51 831/RAL52 831/RAL53 831/RAL54 831/RAL55 831/RAL56 831/RAL57 831/RAL58 831/RAL59 831/RAL60 831/RAL63 831/RAL64 831/RAL65 831/RAL68 831/RAL69 831/RAL70 831/RAL71 831/RAL72 831/RAL73 831/RAL74 831/RAL75 831/RAL76 831/RAL77 831/RAL80 831/RAL81 831/RAL82 831/RAL83 831/RAL84 831/RAL85 831/RAL86 831/RAL87 831/RAL88 831/RAL89 831/RAL90 831/RAL91 831/RAL92 831/RAL93 831/RAL94 831/RAL95 831/RAL96 831/RAL97 831/RAL98 831/RAL99 831/RAL100 831/RAL101 831/RAL102 831/RAL105 831/RAL106 831/RAL107 831/RAL108 831/RAL109 831/RAL110 831/RAL111 831/RAL112 831/RAL113 831/RAL114 831/RAL115 831/RAL116 831/RAL117 831/RAL118 831/RAL119 831/RAL120 831/RAL121 831/RAL122 831/RAL123 831/RAL124 831/RAL125 831/RAL126 831/RAL127 831/RAL128 831/RAL129 831/RAL130 831/RAL131 831/RAL132 831/RAL133 831/RAL134 831/RAL135 831/RAL136 831/RAL137 831/RAL140 831/RAL143 831/RAL144 831/RAL145 831/RAL146 831/RAL147 831/RAL148 831/RAL149 831/RAL150 831/RAL151 831/RAL152 831/RAL153 831/RAL154 831/RAL155 831/RAL156 831/RAL157 831/RAL158 831/RAL159 831/RAL160 831/RAL161 831/RAL162 831/RAL163 831/RAL164 831/RAL165 831/RAL166 831/RAL167 831/RAL168 831/RAL169 831/RAL170 831/RAL171 831/RAL172 831/RAL173 831/RAL174 831/RAL175 831/RAL176 831/RAL177 831/RAL178 831/RAL179 831/RAL181 831/RAL182 831/RAL183 831/RAL184 831/RAL185 831/RAL186 831/RAL187 831/RAL188 831/RAL189 831/RAL190 831/RAL191 831/RAL192 831/RAL193 831/RAL194 831/RAL195 831/RAL196 831/RAL197 831/RAL198 831/RAL199 831/RAL201 831/RAL202 831/RAL203 831/RAL204 831/RAL205 831/RAL206 831/RAL207 831/RAL208 831/RAL209 831/RAL210 831/RAL211 831/RAL214 831/RAL216 Zvolte variantu
Značka: BARVY ŠVERMOV
150 Kč
Kategorie: RAL spreje

Vlastnosti:

Barva rychleschnoucí jednovrstvá akrylátová polomatná 3v1.

Použití:

Určená k základním a vrchním antikorozním nátěrům kovu, pozinkovaného materiálu pro venkovní i vnitřní použití. Lze aplikovat i na ostatním povrchy.

Příprava podkladu:

Suchý, čistý, odmaštěný povrch.

Nanášení štětcem, stříkáním, válečkem při teplotě 5-25 stupňů. 

Vydatnost:

7-9 m2/kg

Ředění: 

S6005, C 6000, akryl.

Schnutí:

Zaschlý proti prachu 30 min., nelepivý 40 min. Rychlost závislá na klimatických podmínkách a tloušťce nátěru. 

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod. 24 měsíců.

Likvidace obalů:

Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůží.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H360D Může poškodit plod v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.