Neohodnoceno

Červostop

Chemický přípravek k preventivní impregnaci dřeva před napadením dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík) a k sanaci napadeného dřeva

Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (2 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Kód: 386/5 L 386/1 L Zvolte variantu
345 Kč 90 Kč od 90 Kč
Kategorie: Impregnace a ochrana dřeva
Použití: Interiér, exteriér
Ředění: Neředí se
Vydatnost: Preventivní ošetření : 1 litr přípravku na 4-7m2 Sanační ošetření napadeného dřeva:1 litr přípravku na 1,5-4m2

Vlastnosti:

Chemický přípravek k preventivní impregnaci dřeva před napadením dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík) a k sanaci napadeného dřeva

 

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Červostop se na dřevo nanáší neředěný nátěrem, máčením nebo stříkací pistolí. Pro preventivní ošetření postačí na povrchu dřeva vytvořit ochranný film. Při sanaci zasažených míst je bezpodmínečně nutné dosáhnout dokonalého prosáknutí přípravku do hloubky vnitřních vrstev dřeva. Silně zasažené plochy je nutné ošetřit opakovaně vícekrát v časovém intervalu jednoho měsíce. Lze použít i injektáže. Před aplikací je vhodné dřevo navlhčit. Tam, kde ošetřené dřevo bude přicházet do stykus vlhkostí, musí být ošetřená plocha kryta nátěrem. Dávkování: Plošná spotřeba přípravku je závislá na savosti dřeva, způsobu aplikace a rozsahu napadení.
Preventivní ošetření : 1 litr přípravku na 4-7m2
Sanační ošetření napadeného dřeva:1 litr přípravku na 1,5-4m2

Vydatnost:

Preventivní ošetření : 1 litr přípravku na 4-7m2
Sanační ošetření napadeného dřeva:1 litr přípravku na 1,5-4m2

 Balení:

1l, 5l 

Technické údaje:

Charakteristika: roztok chemických látek Forma: čirá, azurově modrozelená kapalina Doba použití: 24 měsíců od data výroby za dodržení skladovacích podmínek.

 

Obsah nebezpečných chemických a biocidních látek:

Obsah nebezpečných látek: benzínová frakce (ropná), hyd- rogenovaná těžká (CAS: 64742-48-9) ≥ 25 -<50%. Obsahuje butan-2-on-oxim a 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.bondex.cz

 

Skladování:

Skladujte a uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, na místech chráněných před přímým slunečním zářením, mimo dosah zdrojů tepla a přímého ohně.Skladujte do teploty +30°. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob.

Likvidace obalů:

Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Výstražný symbol nebezpečnosti: není Označení spec. rizikovosti (R věty) nemá
Další podrobné údaje viz Bezpečnostní list výrobku zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 /REACH/

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.