Neohodnoceno

Polykar Super plnící tmel 2 kg

Plnící tmel pro tmelení středně velkých nerovností. Určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu. Výborně brousitelný, dobře aplikovatelný, bez pórů, použitelný i na vyrovnávání nerovností dřeva (tvrdší druhy), laminátu, betonu apod.

Skladem (3 ks)
Kód: 1065
Značka: Polykar
483 Kč
Kategorie: Tmely a lepidla
  • dvousložkový plnící tmel
  • ke tmelení větších a středních nerovnosti ( 2 -5 mm)
  • doba zpracování do 5 minut od natužení
  • doba broušení za 30 minut


Barva:
světle šedá

 

Výrobek je podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.