Neohodnoceno

Motip Zinc spray 400 ml

Studená galvanizace proti korozi. Skvělá ochrana proti korozi pro všechny železné kovy, jako jsou karoserie auta, výfukové systému, vrata, stroje, kovových pouzder, kování, oplocení atd. Vhodný zejména na ochranu svárů a kovů, které jsou vystaveny korozi. 

Skladem (>5 ks)
Kód: 780
Značka: Motip
344 Kč
Kategorie: Spreje

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Vysoce kvalitní zinkový nátěr s více než 90 % podílem zinku v suchém filmu
 • Katodická ochrana proti korozi pro všechny holé kovy
 • Odolný nejvyšším nárokům na korozi 
 • Vysokoteplotní odolnost až do 350°C
 • Rychleschnoucí
 • Zejména vhodný pro svařovací sváry    
 • Ideální pro všechny venkovní kovy, které jsou náchylné na korozi 
 • Matný povrch
 • Odolný vůči benzinu, chemikáliím a povětrnostním vlivům

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ pojiva: Epoxyester
 • Barva: šedý
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° DIN 67530):
  matný: 0-5 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.25 - 1.75 m² u krycí vrstvy
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně za 10-15 minut
  Nelepivý: přibližně za 20-30 minut
  Odolný vůči teplotě: za 8-12 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 350°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

 • Kovový povrch musí být holý a bez mastnoty. 
 • Odstraňte starý nátěr a rez, případně povrch zbruste. 
 • Vzhledem k vysoké hustotě spreje, musíte nádobku důkladně protřepávat alespoň 2 minuty, až do doby, kdy uslyšíte zvuk míchacích kuliček. V opačném případě by se mohl ventil ucpat.

Lakování:

 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 - 30 cm.
 • Naneste několik krycích vrstev.
 • Po zaschnutí (přibližně 24 hodin) naneste základový lak a vrchní nátěr.
 • Nanášejte pouze tenké vrstvy na objekty, které jsou vystaveny vysokému teplu. Pokud je to nutné, přetřete žáruvzdorným lakem (Zkušební nátěr).
 • Není doporučeno přelakovávat jinými laky.