Neohodnoceno

Motip Hollow section wax 500 ml

MoTip vosk na dutiny efektivně chrání karosérie dutin vozidel, které jsou obzvláště náchylné vůči korozi, jako např. dveře, boční panely, kapoty atd. Korozi zabráníte pravidelným nanášením dostatečně tenké vrstvy tak, aby ochránila kov.

Skladem (5 ks)
Kód: 714
Značka: Motip
240 Kč
Kategorie: Auto

Tento vosk má skvělou vodoodpudivost a penetrační vlastnosti. Již po prvním nanesení se objeví lehce lepivý film se samo regenerujícími vlastnostmi, které také mohou být použity na ochranu prostoru kolem motoru.

Typický zápach spojený s běžnými vosky mizí, jakmile se nátěr jednou nahřeje sluncem nebo motorem.

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Vynikající penetrace pro těžko dostupné místa dutin auta.
 • Eliminace a vytěsnění již přítomné vody.
 • Jednoduchá aplikace.
 • Automatická oprava již vytvořených menších škod způsobených vytlačováním vody. 
 • Ochrana proti korozi.
 • Vynikající přilnavost.
 • Odolný proti povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám
 • Nesmí být přelakovaný lakem
 • Čištění: čerstvě znečištěný materiál rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Aerosol:

 • Základ pojiva: rozpouštědlo, vosk, aditiva
 • Barva: bílá-transparentní
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml


Kartuš k aplikaci stříkací pistolí:

 • Základ pojiva: rozpouštědla, vosk, aditiva
 • Barva: bílá-transparentní
 • Konzistence: Kapalina
 • Viskozita (20°C) (DIN 53211 DIN 4 mm): 20 - 25 sek.
 • Specifická hustota (20°C) (dle DIN 51757): 0.83 - 0.87 kg/litr.
 • Obsah tuhých látek (DIN 53216) (3 hodiny při 120°C): přibližně 42.5 - 46.5 %
 • Suchý na dotek (20°C, 65% RV):
  90 - 120 minut (±100µ)
 • Zcela suchý (20°C, 65% RV):
  2 - 3 hodiny (±100µ)
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy. 
 • Chemicky odolná proti: vodě, soli, oleji, kyselinám a zásadám
 • Teplotní odolnost (vytvrzeno): -25°C až +160°C
 • Použití s tloušťkou vrstvy ±200µ suché: ±0.2 ltr/m²
 • Test v solné mlze (DIN 50021): až 1000 hodin Ri 0 při 100µ suchá vrstva
 • Stabilita při skladování:
  2 roky v případě poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  Kartuš k aplikaci stříkací pistolí, maximální objem 1000 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace spreje:

 • nádobka by měla mít pokojovou teplotu.
 • Provozní teplota 15 až 25°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
 • Nasaďte přiložený adaptér na stříkací hlavu.
 • Aplikujte vosk hojně do dutiny. 
 • Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stiskněte ventil, čímž dojde k jeho vyčištění.