Neohodnoceno

Motip Vazelína 500 ml

Univerzální, transparentní mazivo a ochrana se skvělou přilnavostí. Vazelína ve spreji odpuzuje vodu, je pH neutrální, odolná vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám. Vazelína ve spreji je výborná prevence proti korozi  a zabraňuje opotřebení a zadření.

Skladem (5 ks)
Kód: 735
Značka: Motip
165 Kč
Kategorie: Auto

MoTip Vazelína ve spreji je odolná vůči teplotám od - 30°C až do + 160°C.

Pro použití na:
Antény, zástrčkové a šroubové spoje, zámky.

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Odpuzuje vodu
 • Vynikající přilnavost
 • Zabraňuje opotřebení a lepení
 • Může být využit v potravinářském průmyslu
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Odolný vůči kyselinám a zásadám
 • Vynikající antikorozní ochrana
 • Misty spray pattern

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: Vazelína
 • Obsah VOC: přibližně 85% w/w
 • Barva: bílá
 • Zápach: charakteristický
 • Relativní hustota při 20°C: 0.89 g/ml
 • Výtěžek: 1.11 g/sec.
 • Tlak par při 20°C: 3 - 4 bary
 • 4 kuličkový EP-test (AS TM D 2596): 3136 N
 • 4 kuličkový test opotřebení (AS TM D 2266): < 0,4 mm
 • Bod vzplanutí: 42°C až 60°C
 • Teplotní odolnost: -30°C až +160°C
 • Hodnota pH: neutrální
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste sprej do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. 
 • Naneste na ošetřované části.
 • Optimálního mazání dosáhnete po odpaření rozpouštědla.