Neohodnoceno

Motip Ochrana proti kunám 500 ml

Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Vzhledem k jedinečnému lepkavému ochrannému filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám. Bez zápachu.

Skladem (>5 ks)
Kód: 1311
Značka: Motip
220 Kč
Kategorie: Spreje

KVALITA A VLASTNOSTI

  • Snadno ovladatelný
  • Vynikající přilnavost
  • Bez zápachu
  • Transparentní
  • Dlouhotrvající ochrana
  • Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám
  • Možné aplikovat i na pohyblivé části
  • Řízená stříkací tryska

    

    

    

FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: Polyalphaolefin
 • Obsah VOC: přibližně 70% w/w
 • Barva: transparentní
 • Vůně: Bez zápachu
 • Relativní hustota při 20°C: 0.89 g/ml
 • Výtěžnost: 2.0 g/sec.
 • Tenze par při 20°C: 3 - 4 bar
 • Vzhled: lepkavý
 • Index viskozity účinné látky: 145
 • Stabilita skladování:
  10 let za předpokladu, že jsou poskytnuty vhodné skladovací podmínky (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Balení:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste nádobku do pokojové teploty
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
 • Před použitím tohoto spreje musí být oblast motoru důkladně vyčištěna. Pro očištění lze použít MoTip čistič motoru.
 • Poté hojně naneste na pryžové a plastové díly, které jsou určené k ošetření a nechejte působit alespoň po dobu 5 minut.
 • Aby byla zaručena dlouhodobá ochrana, zopakujte proces každé 2 měsíce.
 • Pokud dojde k zamoření kunou, měl by se motor před novou aplikací znovu očistit.