Neohodnoceno

Motip Čistič brzd 500 ml

Čistič brzd se silně rozpouštěcími vlastnostmi nezanechává žádné zbytky, je nevodivý a antikorozní. MoTip Čistič brzd má výkonnou trysku a může být použit v různých polohách.

Skladem (>5 ks)
Kód: 720
Značka: Motip
160 Kč
Kategorie: Auto

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Výkonná stříkací tryska 
 • Vynikající rozpouštěcí vlastnost
 • Nezanechává žádné zbytky
 • Nevodivý
 • Antikorozivní
 • 360° ventil

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: Alifatické uhlovodíky 
 • Obsah VOC: přibližně 97% w/w
 • Barva: transparentní
 • Zápach: charakteristický
 • Tlak páry při 20°C: 6,0 - 6,5 bar
 • Výtěžek: 4 - 5 g/sec
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Provozní teplota  5° až 30° C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Zakryjte lakované a plastové díly.
 • Stříkejte díly dokud nezmizí kontaminace.
 • Kontaminovaný čistič brzd by měl být považovaný za chemický odpad.