Neohodnoceno

Motip Bitumen undercoating 500 ml

MoTip Ochrana podvozků na bázi bitumenu vytváří jemné, elastické a trvanlivé těsnění na spodních částech strojů, vozidel a podběhů kol u všech typů vozidel. Chrání podvozky proti mechanickému a chemickému namáhání od odlétajících kamínků, štěrku, vody, korozi a povětrnostními vlivy.

Skladem (>5 ks)
Kód: 804
Značka: Motip
250 Kč
Kategorie: Spreje

Tixotropní vlastnosti znamenají, že sprej lze aplikovat v silných vrstvách, aniž by hrozilo jeho stékání.

Pro použití:

na karoserie, v dílnách,na  autobusových konstrukcích, v domácnosti

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Dobrá odolnost proti otěru
 • Výborná antikorozní ochrana
 • Výborná přilnavost ke kovu
 • Absorpce zvuku
 • Dlouhotrvající pružnost 
 • vodě odolnost
 • Nezanechává žádné kapky na svislých površích
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám
 • Nelze přelakovat
 • Čištění: čerstvě po použití rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Aerosol:

 • Základ pojiva: bitumen, rozpouštědla a vosky
 • Barva: černá
 • Doba schnutí (při 20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 60 minutách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

 

Kartuš pro aplikaci stříkací pistolí / plechovka:

 • Základ pojiva: bitumen, rozpouštědla a vosky
 • Barva: černá
 • Konzistence: tekutina
 • Viskozita (při 20°C) podle Brookfield:
  1000 ml: 100 - 200 Pas 
  1.3 kg a 2.5 kg: 1040 - 2000 Pas
 • Specifická hustota (při 20°C) (DIN 51757):
  1000 ml: 1.03 - 1.06 kg/ltr.
  1.3 kg, 2.5 kg: 1.26 - 1.30 kg/ltr.
 • Obsah tuhých látek (DIN 53216) (3 hodiny při 120°C):
  1000 ml: přibližně 57 - 62 %
  1.3 kg, 2.5 kg: přibližně 75.6 - 77.6 %
 • Suchý na dotek (při 20°C, 65% RV):
  1000 ml: 120 - 180 minut (±600µ)
  1.3 kg a 2.5 kg: 90 - 120 minut (±500µ)
 • Zcela suchý (při 20°C, 65% RV):
  1000 ml: 4 - 6 hodin (±600µ)
  1.3 kg a 2.5 kg: 10 - 12 hodin (±500µ)
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Chemická odolnost proti: vodě, solné mlze, oleji, mírným kyselinám a zásadám 
 • Teplotní odolnost (vytvrzený): -25°C až +80°C
 • Použití o tloušťce nátěru ±400µ:
 • 1000 ml (tloušťka nátěru ±600µ): ±0,6 ltr/m²
  1.3 kg a 2.5 kg (tloušťka nátěru ±500µ): ±0,5 ltr/m²
 • Test v solné mlze (DIN 50021):
  1000 ml: až 1000 hodin Ri 0 při  400µ suchá vrstva
  1.3 kg a 2.5 kg: až 480 hodin Ri 0 při 375µ suchá vrstva
 • Stabilita při skladování:
  2 roky za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  Kartuš pro aplikaci stříkací pistolí, maximální objem 1000 ml
  Plechovka, maximální objem 1.3 kg a 2.5 kg

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Ochrana podvozků na bázi vody se nesmí přelakovávat. U viditelného povrchu na karoserii doporučujeme pro vrchní nátěr použít  MoTip Ochranu proti odlétajícím kamínkům. 


Aplikace spreje:

 • Odstraňte starý lak, rez a poté povrch zbruste.
 • Povrch by měl být čistý, suchý a zbaven mastnoty.
 • Přeneste nádobu do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 15 až 25°C.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte a před aplikací sprej otestujte.
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 - 30 cm.
 • Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a stiskněte ventil, díky čemuž dojde k jeho vyčištění. 

 

Kartuš pro aplikaci stříkací pistolí:

 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepte.
 • Našroubujte litrovou nádobu do speciální stříkací pistole na stlačený vzduch.
 • Provozní tlak 3 až 6 barů.
 • Naneste vrstvu ochrany spodní části v požadované tloušťce. 
 • Při silnějších vrstvách nechte každou vrstvu jednotlivě zaschnout. 
 • Při rozstřiku se nevytváří mlha a nezanechává visící nitě, nebo kapky. 
 • V případě potřeby lze čerstvé znečištění na zařízení očistit rozpouštědlem.


Aplikace plechovky:

 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • MoTip na spodky (bitumen) může být nanesen v silných vrstvách štětcem nebo špachtlí, aniž by hrozilo jeho stékání.
 • Při silných vrstvách nechte jednotlivé vrstvy nejdříve zaschnout. 
 • Zřeďte rozpouštědlem dle potřeby.