Neohodnoceno

Luxol Impregnace

Luxol Impregnace je impregnační nátěr neboli napouštědlo, které se vzhledem k fungicidním komponentům používá zejména v exteriéru pro ochranu dřeva proti houbám způsobujícím modrání a hnilobu. Penetruje do hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. Vyrovnává savost podkladu a optimalizuje strukturu natíraného materiálu pro nanášení další vrstvy vrchního nátěru, např. lazury, laku nebo barvy. Fungicidní impregnační nátěr se také doporučuje použít v místech, kde je dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti. Pro aktivní biocidní ochranu doporučujeme natřít dvě vrstvy.

Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (3 ks) Skladem (3 ks) Na dotaz Na dotaz Zvolte variantu
Kód: 101/0-7 101/2-5 101/5 L 101/10 Zvolte variantu
Značka: Luxol
220 Kč 680 Kč 1 270 Kč 2 350 Kč od 220 Kč
Kategorie: Impregnace a ochrana dřeva
Použití: Exteriér
Ředění: Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.
Vydatnost: 7–11 m2/litr v jedné vrstvě (pro impregnaci 7–11 m2/l v jedné vrstvě, pro biocidní účinek 3–5 m2/l ve dvou vrstvách)

Vlastnosti:

Luxol Impregnace je impregnační nátěr neboli napouštědlo, které se vzhledem k fungicidním komponentům používá zejména v exteriéru pro ochranu dřeva proti houbám způsobujícím zamodrání. Penetruje do hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. Zlepšuje přilnavost nátěru. Vyrovnává savost podkladu a optimalizuje strukturu natíraného materiálu pro nanášení další vrstvy vrchního nátěru, např. lazury, laku nebo barvy. Není určen pro použití na dřevo v přímém styku s půdou a vodou (vodní a mořské prostředí).

Použití:

Pro venkovní použití

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Nanášejte na suchý, očištěný povrch štětcem nebo máčením. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu. Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

Nevsáklý zbytek LUXOL IMPREGNACE setřete po 15 minutách od nanesení. Pro impregnaci povrchu stačí jedna vrstva, pro dosažení aktivní biocidní ochrany doporučujeme nanést dvě vrstvy v intervalu 24 hodin. Nátěr aplikujte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C. Dřevo vystavené povětrnostním vlivům je nutné dále ošetřit například tenkovrstvou lazurou LUXOL ORIGINÁL, laky LUXOL nebo krycími barvami na dřevo jako např. LUXOL ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA nebo LUXOL BARVA NA OKNA.

  •  Při venkovním použití přikryjte zem plastovou folií.
  •  Vpřípadě možného nebezpečí je nutné, aby před aplikací podle typu vykonávané činnosti byly použity vhodné osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranná zástěra, ochranné brýle, ochrana dýchání) a zajištěno důkladné větrání.

Ředění:

Neředí se.

Vydatnost:

7–11 m2/litr v jedné vrstvě (pro impregnaci 7–11 m2/l v jedné vrstvě, pro biocidní účinek 3–5 m2/l ve dvou vrstvách). Doporučené dávkování pro dosažení biocidního účinku je 180–220 ml/m2 dřeva (nanášení štětcem nebo máčením).  

Odstín:

Bezbarvý

Balení:

0,75l, 2,5l, 5l a 10l

Obsah nebezpečných chemických a biocidních látek:

Používejte biocidní připravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

  •  Kapalný konzervační přípravek na ochranu dřeva – účinná látka: 7,5 g/kg 3- jódprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát, 2,4 g/kg propikonazole (ISO).
  •  Číslo povolení: CT-2012-0020
  •  Doporučené dávkování pro aplikaci jako konzervační přípravek pro dřevo (PT 8) 2
    146–178 g/m . Doporučený interval mezi jednotlivými nátěry 24 hodin.
  • Časové období potřebné pro biocidní účinek: 24 hodin/1 nátěr (doba schnutí jednoho nátěru).

 Přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Skladování:

Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data uvedeného na obalu. Číslo šarže a datum výroby jsou vytištěny na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Při vdechnutí

Může dojít k podráždění dýchacího systému, mohou se vyskytovat symptomy jako bolest v krku a závratě.

Při styku s kůží

Opakovaný nebo dlouhodobý přímý kontakt s kůží může způsobit dočasné podráždění, vysušení pokožky nebo její zahřátí. Rozpouštědla pronikají pokožkou a mohou způsobovat stejné symptomy jako při nadýchání par.
Při zasažení očí
Při vniknutí do oka může způsobit podráždění nebo zánět spojivek.

Při požití

Požití přípravku může způsobit nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Mohou nastat stejné symptomy jako při nadýchání par.