Neohodnoceno

HET Vápenný nátěr

Klasický vápenný nátěr doporučujeme pro užitkové a hospodářské prostory, sklady, nenáročné aplikace.

Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (1 ks)
Kód: 455/6 K
Značka: HET
180 Kč
Kategorie: Malířské barvy
Použití: Interiér, exteriér
Ředění: Vodou
Vydatnost: 2,5 - 5,0 m2 z 1 kg v kryvé tloušťce

Vlastnosti:

Klasický vápenný nátěr doporučujeme pro užitkové a hospodářské prostory, sklady, nenáročné aplikace.

Použití:  

omítky, zdivo, betonové panely, beton. Odstín bílé barvy. Přednosti vápenného nátěru - vodou ředitelný, omezuje tvorbu plísní, dezinfikuje podklad, použití do interiéru i exteriéru, je paropropustný, má výhodnou cenu. 

Připrava podkladu:

  1. provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod. 
  2. nové omítky je vhodné před aplikací postřikovačem lehce orosit, aby podklad nesál příliš vody z barvy. Podklad nesmí být ale příliš nasáklý vodou, hrozilo by snížení přilnavosti barvy k podkladu a vznik defektů.
  3. základní nátěr se provede barvou zředěnou do cca 0,5 - 0,75 litru vody na  1 kg hmoty. Množství vody je u všech nátěrů potřeba upravit v závislosti na  aplikační metodě, teplotě a charakteru podkladu. Před aplikací důkladně promíchat. Při manipulaci nebo míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k  pronikání vzduchu do barvy. Občasné zamíchání je potřeba i v průběhu vlastní aplikace.
  4. po vyzrání (karbonataci) základního napouštěcího nátěru se nanesou minimálně 3 krycí nátěry barvou zředěnou cca 0,3 - 0,6 litru vody na 1 kg barvy. Nátěrový postup je nejlépe provádět tzv. „lazurováním“, nanášením více, co možná nejtenčích, vrstev barvy točivými pohyby, a to vždy po vyzrání jednotlivých vrstev.
  5. ostatní plochy je nutné chránit zakrytím proti potřísnění, v případě potřísnění ihned očistit vodou

Vydatnost:

2,5 - 5,0 m2 z 1 kg v kryvé tloušťce

Ředění:

Vodou

Balení:

6kg, 15kg

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.