Neohodnoceno

Eternal IN Thermo 4 KG

ETERNAL IN thermo je vodou ředitelná nátěrová hmota připrave- ná na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, speciál- ního tepelně izolačního plniva a dalších plniv a speciálních aditiv. Nátěry provedené hmotou ETERNAL IN thermo jsou omyvatelné a paropro- pustné, vyznačují se vysokou kryvostí a tepelně izolačními vlastnostmi.

Objednáno
Kód: 513
Značka: Eternal
850 Kč
Kategorie: Malířské barvy
Použití: Interiér
Ředění: Vodou
Vydatnost: 3,3–5,0 m2/kg

Vlastnosti:

ETERNAL IN thermo je vodou ředitelná nátěrová hmota připrave- ná na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, speciál- ního tepelně izolačního plniva a dalších plniv a speciálních aditiv. Nátěry provedené hmotou ETERNAL IN thermo jsou omyvatelné a paropro- pustné, vyznačují se vysokou kryvostí a tepelně izolačními vlastnostmi.

Použití:

ETERNAL IN thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních a akrylátových omítek a betonových panelů ve vytápěných interiérech pro zvýšení povrchové teploty, např. na plo- chách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou. ETERNAL IN thermo není vhodný na stěny, do kterých vniká vlhkost z podloží v důsledku ne- funkční nebo neexistující vodorovné izolace.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

ETERNAL IN thermo se nanáší malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem nejméně ve dvou vrstvách na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch tak, aby spotřeba byla nejméně 0,3kg/ m2. Barvu doporučujeme neředit, v případě potřeby usnadnění aplikace lze přidat maximálně 3 % pitné vody.

Ředění:

Vodou.

Vydatnost:

0,3–0,4 kg/m2

Odstín:

Bílý

Balení:

4 kg

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.