Neohodnoceno

Body 930 Bitumen nepřelak 1 l

Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se na spodní části automobilů, které chrání proti korozi, hluku a nárazům kamínků. Má velmi dobrou přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10-20% benzínem, toluenem, xylenem. Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části aut (tlak 3-5 bar). Schne rychle, není jej možno lakovat, protože obsahuje asfalt.

Skladem (>5 ks)
Kód: 663
Značka: Body
190 Kč
Kategorie: Auto

Vlastnosti:

Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se na spodní části automobilů, které chrání proti korozi, hluku a nárazům kamínků. Má velmi dobrou přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10-20% benzínem, toluenem, xylenem. Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části aut (tlak 3-5 bar). Schne rychle, není jej možno lakovat, protože obsahuje asfalt.

Použití:  

Výhradně k ochrannému a tlumícímu nátěru spodků karoserií (podběhy, prahy, spodní části automobilů)

Připrava podkladu:

Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER).
Plechovku BODY 930 promíchat a podle potřeby zředit (za stálého míchání přidávat malé množství ředidla). Jedním nátěrem můžeme nanést i velice silnou vrstvu – materiál je tixotropní a nestéká.

Nelze přelakovat emaily – obsahuje asfalt.
Nedoporučuje se aplikovat na spodky ošetřené nátěrovými hmotami na bázi vosků.

Vydatnost:

Přibližně 2m2/450 ml

Ředění:

Druh: lakový benzín, toluen, xylen

Balení:

400ml, 1kg, 2kg

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.