Neohodnoceno

Body 910 Ochrana podvozku 1 kg

Tixotropní izolační hmota na bázi kaučuku k ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem na nazákladované povrchy. Rychle schne a může být přelakována barvami DELUX nebo akrylátovými barvami i metalízami. Ředí se 10-20% Nitro ředidlem nebo benzínem.

Skladem (5 ks)
Kód: 666
Značka: Body
215 Kč
Kategorie: Auto

Vlastnosti:

Tixotropní izolační hmota na bázi kaučuku k ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem na nazákladované povrchy. Rychle schne a může být přelakována barvami DELUX nebo akrylátovými barvami i metalízami. Ředí se 10-20% Nitro ředidlem nebo benzínem.

Použití:  

Ochranný a tlumící nátěr spodků karoserií. Je vhodný i k odhlučnění motorového prostoru a interiéru (vnitřní podlahy, vnitřky dveří a zavazadlových prostorů).

Připrava podkladu:

Ošetřené plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER).
BODY 910 promíchat nebo protřepat, podle potřeby přiředit.
Stříkat nebo natírat vždy ve dvou vrstvách, tloušťka jedné vrstvy cca 1 – 2 mm. Přestávka mezi aplikacemi 1. a 2. vrstvy 10 min.

BODY 910 lze přibarvit přimícháním syntetických emailů.
Lze přelakovat syntet. i polyuretanovými (akrylátovými) emaily. 10 min. po ukončení aplikace BODY 910 jej lze přelakovat i tzv. „za mokra“.

Ředění:

Nitro ředidlo nebo benzín

Balení:

1kg

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.