Neohodnoceno

Proxim Konkor 500 950 g

Používá se jako antikorozní nátěr kovových předmětů a konstrukcí pro vnější prostředí, např. jako antikorozní ochrana rzí narušeného ocelového pletiva, spodků karoserií automobilů apod. Zásadně nevyžaduje základní nátěr.  Nanáší se na suchý, očištěný podklad štětcem, stříkáním, máčením nebo poléváním.

Skladem (5 ks)
Kód: 696
Značka: Proxim
170 Kč
Kategorie: Auto

Vlastnosti: 

Používá se jako antikorozní nátěr kovových předmětů a konstrukcí pro vnější prostředí, např. jako antikorozní ochrana rzí narušeného ocelového pletiva, spodků karoserií automobilů apod. Zásadně nevyžaduje základní nátěr.  Nanáší se na suchý, očištěný podklad štětcem, stříkáním, máčením nebo poléváním. 

 

Použití: 

antikorozní ochrana rzí narušeného ocelového pletiva, spodků karoserií automobilů apod.

 

Příprava podkladu:

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj. 

 

Ředění: 

V případě potřeby se ředí lakovým benzínem nebo ředidlem S 6006.

 

Vydatnost: 

Spotřeba je 0,3 až 0,5 kg/m2.

 

Nebezpečí. 

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Nevdechujte dým/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.