Neohodnoceno

Polykar Dřevo tmel s dřevní moučkou 1,5 kg

Speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, dřevotřísky, laťovky a veškerých výrobků ze dřeva. Pružný, houževnatý a objemově stálý (pracuje se dřevem), nepropadá se. Dobře brousitelný při zachování pružnosti. Tmel je možné pigmentovat jak před aplikací, tak po vytvrzení.

Skladem (3 ks)
Kód: 1519
Značka: Polykar
670 Kč
Kategorie: Tmely a lepidla
  • dvousložkový polyesterový tmel s vysokým množstvím dřevních mouček
  • umožňuje použití mořidel a lazurovacích laků přes tmelená místa lze přibarvit dle podkladu olejovými barvami (max. koncentrace do 10%)
  • dobře brousitelný při působení pružnosti, pracuje se dřevem při změnách okolní teploty a vlhkosti vzduchu, nepropadá se
  • možnost strojně opracovat vrtáním, frézováním nebo řezáním
  • doba zpracování do 6 minut po natužení
  • doba broušení za 30 minut

 

Barva: světle hnědá transparentní

 

 
Výrobek je podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.