Neohodnoceno

Motip Univerzální lepidlo 500 ml

Lepidlo jak pro stálé, tak i dočasné přilepení. Vhodné na lepení papíru, lepenky, dřeva, textilu a různých druhů plastů. Toto lepidlo je rychleschnoucí a snadno ovladatelné.

Skladem (4 ks)
Kód: 747
Značka: Motip
260 Kč
Kategorie: Spreje

Pro trvalé přilepení naneste lepidlo na obě lepené části, nechte zaschnout a pevně stlačte k sobě. Pro dočasné přilepení naneste lepidlo na jednu z lepených částí, nechte zaschnout a pevně stlačte k sobě.


Pro použití na:
Koberce, korek, gumu, molitan, papír, lepenku, textil, kůži, kov, dřevo, četný počet plastů a fólií.

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Vhodný pro lepení rozsáhlých ploch
 • Rychle schnoucí
 • Snadno ovladatelný
 • Široký úhel rozstřiku okolo 10 cm

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: syntetická pryskyřice 
 • Obsah VOC: přibližně 83% w/w
 • Barva: bílá-transparentní
 • Zápach: charakteristický
 • Relativní hustota při 20°C: 0.75 g/ml
 • Výtěžnost: 1.2 g/sec.
 • Tlak par při 20°C: 3 - 4 bary
 • Tepelně odolný: až do 80°C
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Doba schnutí: 2 - 5 minut
  Doba lepidla / aktivní čas: max. 45 minut
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste nádobu do pokojové teploty. 
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm – v případě polystyrenové pěny (Styropor®) vzdálenost prodlužte.
 • Dlouhotrvající přilnavost: Naneste lepidlo na obě strany. Po 15-20 minutách zasychání spojte obě plochy dohromady. 
 • Dočasná přilnavost: Naneste tenké, rovnoměrné množství lepidla na materiál a po 5 - 10 minutách je spojte dohromady.
 • Naneste více lepidla na obzvláště savé materiály. Stlačte oba kusy materiálu dohromady dokud lepidlo nezaschne.
 • Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.