Neohodnoceno

Motip PTFE suché mazivo 500 ml

Mazivo na suché povrchy k ošetření kovových a plastových mechanických dílů, na kterých nesmí zůstat žádné zbytky oleje nebo tuku.

Skladem (5 ks)
Kód: 729
Značka: Motip
220 Kč
Kategorie: Spreje

PTFE Suché mazivo nezanechává žádný olej nebo tuk (suchý film) a zabraňuje opotřebení a lepení. Obsahuje nízký koeficient tření, má vynikající přilnavost, a je odolný vůči povětrnostním vlivům.

Mazivo je vhodné pro díly, které jsou vystaveny lehkému zatížení a nízkým otáčkám. MoTip Suché mazivo může být také použito jako uvolňovací činidlo pro formy, kde není možné použít silikon

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Nezanechává zbytky oleje nebo tuku (suchý film)
 • Velmi nízký faktor tření
 • Vynikající přilnavost
 • Zabraňuje opotřebení a lepení
 • Vhodné pro díly, které jsou vystaveny lehké zátěži a nízké rychlosti
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Vhodný jako uvolňovací prostředek pro formy, kde není žádoucí použití silikonu
 • Řízené stříkací trysky

FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: Polytetrafluorethen
 • Obsah VOC: přibližně 99% w/w
 • Barva: bílá-transparentní
 • Vzhled: bílý prášek
 • Výtěžek: 1.74 g/sek.
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bar
 • Velikost částic: 5 µm
 • Doba schnutí (při 23°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Sušení přibližně 5 minut
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy. 
 • Teplotní odolnost: -50°C až +250°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let v případě, že jsou poskytnuty vhodné skladovací prostory (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste nádobku do pokojové teploty.
 • Optimální provozní teplota 5° - 30°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
 • Naneste MoTip PTFE suché mazivo v tenké rovnoměrné vrstvě.
 • Po odpaření zůstane suchý PTFE film (přibližně 1 minutu).