Neohodnoceno

Motip PTFE olej 500 ml

Univerzální mazivo s vynikající mechanickou a tepelnou stabilitou k ošetření kovových a plastových mechanických částí. 

Skladem (>5 ks)
Kód: 732
Značka: Motip
153 Kč
Kategorie: Auto

PTFE Olej má velmi nízký koeficient tření, jemnou strukturu (velikost částic přibližně 5 mikrometrů) a vynikající přilnavost. Je Odolný vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám, odpuzuje vodu a je pH neutrální.

PTFE sprej zabraňuje opotřebení a zadření, je odolný vůči teplotě od - 50°C až do + 250°C.


Pro použití na:

 • Vozidlo: dveřní panty, střešní okno, zámky, antény, řetězy, elektroinstalace
 • Mopedy, jízdní kola: ozubená kola, ráfky, hřídele
 • Lodě, obytné vozy: elektroinstalace, posuvné dveře, nářadí

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Vynikající mechanická a tepelná stabilita
 • Velmi nízký faktor tření
 • Vynikající přilnavost
 • Zabraňuje opotřebení a lepení
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
 • Jemná struktura (velikost částic přibližně 5 mikrometrů)
 • Odolný proti vodě
 • přímo řízená tryska

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základy: minerální olej a PTFE (Polytetrafluorethylen)
 • Obsah VOC: přibližně 60% w/w
 • Barva: bílá-transparentní
 • Zápach: charakteristický
 • Relativní hustota při 20°C: 0.88 g/ml
 • Výtěžek: 1.34 g/sec.
 • Tlak par při 20°C: 3 - 4 bary
 • 4 kuličkový EP-test (AS TM D 2596): 3430 N
 • 4 kuličkový test opotřebení (AS TM D 2266): < 0,4 mm
 • Teplotní odolnost: -50°C až +250°C
 • Hodnota pH: neutrální
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Nádobku používejte při pokojové teplotě.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Odstraňte vlhkost, špínu a mastnotu z částí, které chcete ošetřit. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Naneste tenké a rovnoměrné vrstvy. Optimálního mazání je dosaženo po odpaření rozpouštědla.
 • Nádobku čas od času protřepejte i během používání.