Neohodnoceno

Motip Penetrační olej 500 ml

Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých dílů. Penetrační olej má dobré penetrační vlastnosti, obsahuje grafit a MoS2. Odpuzuje vlhkost a zabraňuje korozi. MoTip Penetrační olej má výkonnou trysku a může být použit v různých polohách.

Skladem (5 ks)
Kód: 741
Značka: Motip
150 Kč
Kategorie: Auto

Pro použití na:

Panty, kování, spoje šroubů, zámky, šrouby, matice, nářadí, řetězy atd.

 

KVALITA A VLASTNOSTI

  • Dobré penetrační vlastnosti
  • Obsahuje grafit a MoS2
  • Odpuzuje vlhkost 
  • Ochrana proti korozi
  • Výkonná tryska
  • 360° ventil

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: minerální olej, grafit a sulfid molybdenu
 • Obsah VOC: přibližně 70% w/w 
 • Barva: grafitová / černá
 • Zápach: charakteristický
 • Relativní hustota při 20°C: 0.86 g/ml
 • Výtěžnost: 2.33 g/sec.
 • Tlak par při 20°C: 3 - 4 bary
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste nádobku do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Odstraňte rez drátěným kartáčem.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Naneste a nechte působit.
 • Ve většině případech začíná sprej působit během 5 až 15 minut, v závislosti na schopnosti produktu proniknout. Špínu a rez lze odstranit již po 5 minutách.