Neohodnoceno

Motip Odstranovač nálepek 500 ml

Čistič sloužící k odstranění pryskyřicových nálepek, zbytku lepidla z ošetřených i neošetřených částí kovů, dřeva, kamene a různých druhů plastů.

Skladem (5 ks)
Kód: 768
Značka: Motip
322 Kč
Kategorie: Produkty

MoTip Odstraňovač nálepek se silně rozpouštěcími vlastnostmi nezanechává žádné zbytky, pomalu se odpařuje a je antikorozní.

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Vysoké rozpouštěcí vlastnosti
 • Nezanechává žádné zbytky
 • Pomalé odpařování
 • Antikorozivní
 • 360° tryska

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: Citrusové Terpeny
 • Barva: transparentní
 • Vůně: citron
 • Relativní hustota při 20°C: 0.84 g/ml
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Provozní teplota 5° až 30° C.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut. 
 • Před ošetřením zakryjte vodivé části a vypněte elektrické zařízení. 
 • Nastříkejte části, které si přejete ošetřit a nechte působit. Odstraňte nečistoty čistým hadříkem nebo kapesníkem.
 • U dílů ošetřovaného kovu nebo plastu doporučujeme provést test kompatibility.