Neohodnoceno

Motip Měděné mazivo 500 ml

Měděné mazivo je sprej s vysokým obsahem mědi k zabránění opotřebení a slepování šroubových spojů, které jsou vystaveny velmi vysokým teplotám. Má vysokou tepelnou stálost a slouží jako prevence proti korozi. Měděný sprej je odolný vůči chemickým prostředkům a povětrnostním vlivům. Zabraňuje opotřebení a zadření.

Skladem (4 ks)
Kód: 738
Značka: Motip
185 Kč
Kategorie: Auto

MoTip Měděný sprej je odolný vůči teplotám od - 40°C až do + 1.100°C. 


Pro použití na:

 • Mazací kontakty akumulátorů, brzdové díly, panty a spojky
 • zastavení brzdových destiček od pískání  
 • Ochranu kontaktů baterií a svorek
 • Na zapalovací svíčky, výfuky

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Vysoká tepelná stabilita
 • Odolný vůči chemikáliím a vlivům počasí
 • Antikorozní ochrana
 • Vynikající přilnavost
 • Zabraňuje opotřebení a lepení
 • Zjednodušuje budoucí odstranění
 • Přímo řízená tryska

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: EP mazivo a malé částice mědi 
 • Obsah VOC: přibližně 69% w/w
 • Barva: měděná
 • Zápach: charakteristický
 • Obsah tuhých látek: přibližně 31% w/w
 • Vzhled: pasta
 • Relativní hustota při 20°C: 0.767 g/ml
 • Výtěžek: 1.26 g/sec.
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bar
 • Teplotní odolnost: -40°C až +1.100°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přineste nádobku do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Povrch očistěte od vlhkosti, prachu a mastnoty. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Rovnoměrně naneste
 • Optimálního mazání dosáhnete, jakmile dojde k odpaření rozpouštědla (cca. 1 minuta).
 • Šrouby a matice by měly být ošetřeny před zašroubováním.