Neohodnoceno

Motip Filler Plnič 400 ml

Speciální základový lak na železo a ocelový plech (karoserie). MoTip plnič je perfektní základový lak pro malé a větší opravy s MoTip Kompakty. S tímto plničem jste schopni na penetrovat, a vyplnit drobné promáčkliny, škrábance a podobné škody na laku v jednom kroku.

Skladem (5 ks)
Kód: 789
Značka: Motip
350 Kč
Kategorie: Spreje

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Plnící základový nátěr v nitro kombi kvalitě
 • Velmi vysoká plnící síla 
 • Vynikající přilnavost 
 • Vytváří soudružný povrch
 • Snadno se brousí
 • Vodě odolný 
 • Velmi snadno se aplikuje
 • Vytváří dobrou ochranu proti korozi
 • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům 
 • Nátěr se stává velmi rychle suchým na dotek a vytvrzeným
 • Lez přelakovat všemi laky 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ pojiva: Nitro-kombi pryskyřice
 • Barva: béžová
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Stupeň lesku: (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 5-10 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.25-1.75 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně za 20 minut
  Další práce: přibližně za 2 hodiny
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost resistance: nelze uplatnit
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Podmínkou pro perfektní opravu laku je důkladná příprava povrchu: porézní místa musí být předem ošetřena odrezovačem, další větší promáčkliny musí být zbroušeny na holý kov a vyplněny. Po zaschnutí zbruste za mokra brusným papírem se zrnitostí 240.
 • V případě malých promáčklin, škrábanců nebo podobných nátěrových škod, je produkt zároveň základový lak i plnič v jednom. Pouze jemně zbruste poškozenou plochu mokrým brusným papírem a poté přestříkejte lakem MoTip Plnič. Pokud je to nutné, naneste druhý nátěr po 30 minutách.
 • Po zaschnutí (přibližně za 2 hodiny), zbruste mokrým brusným papírem se zrnitostí 600 a dostatečným množstvím vody. Také mírně zbruste povrch hraničního nátěru, aby se dosáhlo hladkého přechodu.
 • Po broušení odstraňte brusný prach omytím a nechte povrch zaschnout. 
 • Poté naneste konečnou vrstvu výrobku MoTip Kompakt.  
 • Přelakovat lze syntetickými nebo akrylovými laky; nepoužívejte na syntetické nátěry.