Neohodnoceno

Motip Barva na disky 500 ml

MoTip Rallye Lak na disky kol dává ráfkům dekorativní lesk. Trvanlivý, vysoce pigmentovaný ochranný nátěr pro ocelové a hliníkové ráfky.

Skladem (>5 ks)
Kód: 1278
Značka: Motip
250 Kč
Kategorie: Spreje

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Vysoce kvalitní, rychle schnoucí nitro kombi lak
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu (nežloutne)
 • Omezená odolnost vůči palivu 
 • Dobrá retence barev a lesku
 • Tvrdý povrch, odolný vůči otěru

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ pojiva: akrylová pryskyřice
 • Barva: stříbrná, zlatá, bílá, ocel
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  satén: 40-50 jednotek lesku
  80 - 90 jednotek lesku po nanesení MoTip Rallye Bezbarvého lesklého laku 
 • Výtěžnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující pro 1 disk
  500 ml je dostačující pro 4-5 disků
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 10-20 minutách
  Vytvrzený: po 24 hodinách
  Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 2 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Žáruvzdorný: až do 110°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
 • Velikost:
  aerosol s maximálním objemem 150 ml a 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

 • Opatrně očistěte disky od nečistot, tuku a brzdového prachu.
 • Ošetřete vzniklý rez s presto Deruster.
 • Povrch musí být zbroušený, čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte okraje disků maskovací páskou. 
 • Použijte papír k ochraně okolí před postříkáním. 
 • Naneste základový lak CAR's Primer.
 • Po zaschnutí povrch jemně zbruste (brusný papír se zrnitostí P600).

 

Lakování:

 • Povrch  musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
 • Před použitím nádobku silně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Otestujte kompatibilitu barev. 
 • Naneste několik tenkých vrstev v intervalu 3 - 5 minut ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Po 60 minutách zasychání, naneste MoTip Rallye Bezbarvý lak k ochraně kovových pigmentů v laku.
 • Nestříkejte na syntetické barvy.