Neohodnoceno

Motip Anti gravel 500 ml

MoTip sprej proti odlétajícím kamínkům je ideální ochrana proti korozi a kamínkům pro podvozky a viditelné části vozidla. Vytváří odolnou elastickou ochranou vrstvu proti odštípnutí. Je také vhodný pro použití jako tlumící látka u podběhů kol a dna podvozků.

Odstín
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (3 ks) Zvolte variantu
Kód: 801/BIL 801/SED 801/CER Zvolte variantu
Značka: Motip
255 Kč
Kategorie: Spreje

Pro použití na:

Vozidla, karavany, tanky, lodě, nákladní auta, spojlery a prahy

 

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Výborná antikorozní ochrana
 • Dlouhotrvající pružnost 
 • Zvuková izolace
 • Vynikající přilnavost 
 • Může být natřeno všemi lakovacími systémy 
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
 • Čištění: čerstvý materiál rozpouštědlem, suchý materiál mechanicky

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Aerosol:

 • Základ pojiva: rozpouštědla, pryž, pryskyřice a plniva
 • Barva: černá, šedá, bílá-béžová
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 30 minutách
  Nelepivý: přibližně po 60 minutách
  Vytvrzený/Další nátěr: přibližně po 2 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: Aerosol, maximální objem 500 ml

 

 

Kartuš k aplikaci stříkací pistolí:

 • Základ pojiva: rozpouštědla, pryž, pryskyřice a plniva
 • Barva: černá, šedá, bílá
 • Konzistence: kapalina, dobrá odolnost proti prohloubení
 • Viskozita (při 20°C) podle Brookfield: 32 - 64 Pa·s
 • Specifická hustota (při 20°C) (DIN 51757): 1.00 - 1.04 kg/ltr.
 • Obsah pevných látek: 47.0 - 51.0 %
 • Suchý na dotek (při 20°C, 65% RV): 
  30 - 60 minut (±600µ)
 • Zcela suchý (při 20°C, 65% RV): 
  2 - 3 hodiny (±100µ)
  při ±20°C, 65% RV: 120 - 150 minut (±600µ)
  při ±60°C (v peci): 45 - 60 minut (±600µ)
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Chemická odolnost proti: vodě, soli, oleji, kyselinám a zásadám
 • Teplotní odolnost (po vytvrzení): -25°C až +80°C
 • Použití s tloušťkou vrstvy ±600µ: ±0.6 ltr/m²
 • test v solné mlze (DIN 50021): 
  až 480 hodin, Ri 0 při 300µ suchá vrstva;
  až 720 hodin, Ri 0 při 300µ suchá vrstva a lak
 • test odlétajících kamínků (SAE-J400 system): 6A - 6B při 300µ suchá vrstva
 • Stabilita při skladování:
  2 roky za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: 
  Kartuš, maximální objem 1000 ml

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace spreje:

 • Odstraňte starý nátěr, rez a poté povrch zbruste.
 • Provozní teplota 15 až 25°C.
 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte a sprej otestujte.
 • Naneste ochranu proti odlétajícím kamínkům v několika vrstvách ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm.
 • Dvě hodiny po aplikaci může být povrch natřen všemi laky bez nutnosti zbroušení.
 • Po použití sprej otočte dnem vzhůru a stiskněte ventil, díky čemuž dojde k jeho vyčištění.


Aplikace Kartuše stříkací pistolí:

 • Odstraňte starý nátěr a rez, poté povrch zbruste.
 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Produkt je připraven k použití, nepotřebuje dodatečné ředění. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
 • Našroubujte litrovou nádobu do speciální stříkací pistole na stlačený vzduch.
 • Provozní tlak mezi 3 a 6 bary.
 • Udržujte rozprašovací vzdálenost přibližně 30 cm.
 • Naneste několik vrstev spreje proti odlétajícím kamínkům.
 • V závislosti na tloušťce vrstvy může být po 60-90 minutách lakováno všemi dvoukomponentními akrylátovými a základními laky. 
 • V případě dvoukomponentních laků doporučujeme předem použit MoTip Základový lak. 
 • Silné vrstvy nechte mezi jednotlivými nátěry krátce zaschnout. 
 • Tento výrobek nevytváří mlhu, nezanechává visící vlákna nebo kapky.
 • V případě potřeby lze čerstvě použitou stříkací pistoli vyčistit rozpouštědlem.