Neohodnoceno

Motip Alu-Zinc spray 400 ml

MoTip Aluzinkový sprej je vhodný na pozinkované části a povrchy, které byly poničeny svařováním, broušením, vrtáním, přepravou atd., a které musí být opraveny nebo přizpůsobeny barevnému odstínu.

Skladem (5 ks)
Kód: 1260
Značka: Motip
250 Kč
Kategorie: Spreje

Také vhodný jako výborná ochrana proti korozi pro kovové povrchy a železné kovy. Na hliník je vhodný pouze v omezeném rozsahu.

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Výborná antikorozní ochrana
 • Žáruvzdorný až do 250°C
 • Odolný vůči změnám teplot
 • Dobrý průtok 
 • Rychleschnoucí
 • Vynikající přilnavost
 • Bodově svařitelný 
 • Dobré krytí
 • Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ pojiva: Epoxyester
 • Barva: stříbrná metalíza, podobná galvanizaci
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku: saténový matný
 • Vydatnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující pro přibližně 1,25-1,75 m² u krycí vrstvy
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Nelepivý: Přibližně po 20-30 minutách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.
 • Teplotní odolnost: až do 250°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutí vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu dvou minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Naneste několik krycích vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Nedoporučuje se překrývání jinými laky.