Neohodnoceno

Jub Jubin akrylin tmel na dřevo bílý 150 g

Disperzní akrylátový tmel určený pro kvalitní opravy povrchových vad (prasklin, škrábanců, prohlubní a rýh) masivního dřeva, dýhovaných nebo nedýhovaných dřevotřískových desek, apod. před jejich konečnou povrchovou úpravou. Splňuje požadavky EN 71-3.

Skladem (5 ks)
Kód: 1536
55 Kč
Kategorie: Tmely a lepidla

 

Popis, použití:

JUBIN Akrilinje disperzní vyrovnávací hmota určená pro kvalitní opravy povrchových vad a poškození (prasklin, škrábanců, prohlubní, rýh) na výrobcích zmasivního dřeva, z dýhovaných i neupravenýchdřevotřískových desek, laťoveka překližek před jejich konečnou povrchovou úpravou –jemným broušením, nanášením lazur a jiných nátěrůalakováním.

NaJUBIN Akrilin jevystavenoprohlášení o shodě, které dokládá, že výrobek splňuje požadavky následujících norem adalších předpisů, týkajících se emisí látek do potravin:

-čl. 3 nařízení č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami aozrušení směrnic 80/590 / EHS a 89/109 / EHS;-čl. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 (ve znění: 321/2011, 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 174/2015), o materiálech apředmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Z důvodu mimořádně nízkého obsahu nebezpečných látek je JUBIN Akrilin vhodný i k dekorativním úpravám dětských hraček, což je doloženo certifikátem Národní laboratoře pro zdraví, životní prostředí a potraviny (shoda s normami EN 71-3 a EN71-9). 

JUBIN Akrilin se snadno nanáší, má dobrou přídržnost k podkladu a rychle schne. 

 

Příprava podkladu:

Podklad musí b.t pevn., such. a čist., bez uvolněn.ch částic, prachu, mastnot ajin.ch nečistot. Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 12 % (listnaté) resp. 15 % (jehličnaté). Smolnaté povrchy dřeva očistíme nitro ředidlem nebo jin.m ředidlem a necháme dobře uschnout.

 

Příprava a nanášení tmelu:

JUBIN Akrilin je připraven kokamžitému použití. Nanášíme ho nerezovou stěrkou tak, abychom zaplnili všechny praskliny, prohlubně, r.hy, škrábance, spáry a jiné vady a poškození. Mělké vady opravíme jednou vrstvou tmelu, do hlubšíchmezer a prohlubní nanášímetmel ve více vrstvách tak, abytloušťka jednotliv.ch vrstevnepřesáhla 1mm. Každoudalší vrstvu nanášíme až vechvíli, kdy předchozí vrstva je jižzcela suchá. Such. tmelen.povrch pak strojně neboručnězbrousíme jemn.m brusn.m papírem.

Nanášení vyrovnávací hmoty je možné pouze za vhodn.ch povětrnostních resp. mikroklimatick.ch podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí b.t v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejv.še 80 %.Při práci venku chraňte během nanášenía vytvrzování hmoty upravovan. povrch před přím.m slunečním zářením a větrem,avšak ani na chráněn.ch plochách nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět.

Přibližná resp. průměrná spotřeba:

JUBIN Akrilin          ~1,0kg/m2při tloušťce vrstvy 1 mm

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou.